Site Overlay

Еднофамилна къща – гр. Пловдив, ул. “Александър Екзарх” 32

Фасада на годината 2004

Наградени обекти – категория “Възстановително строителство”

Еднофамилна къща – гр. Пловдив, ул. “Александър Екзарх” 32

Проектант: арх. Ели Стойкова – Сидерова
Инвеститор-заявител: “МИГ Инженеринг” ООД
Изпълнител: “МИГ Инженеринг” ООД