Site Overlay

Отговори на въпроси по процедурата по програмата “Безопасен труд”

МИГ Инженеринг ЕООД обяви процедура за определяне на изпълнител – открит избор с обект: “Доставка на предпазни средства и специализирано работно облекло за работниците в дружеството”

Предоставяме отговор на поставените ни въпроси:

31012013 Отговори на въпросите

Otgovor1Otgovor2