Новини за фирмата

Фасада на годината 2008

Категория “Възстановително строителство”

Втора награда

Проектант: Архитектурно студио 3Д – Проучване и проектиране, арх. Марина Томова
Изпълнител, заявител и инвеститор: МИГ Инженеринг ЕООД
Материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие Силикатна мазилка