9. Примерен Образец на декларация на кандидата _160