Сертификати

„МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД  през годините доказва, утвърждава и поддържа висока организация и качество на работа, условия на труд и грижа за околната среда да изгражда удобни и красиви жилищни и административни сгради, отговаряща на съвременните технически, архитектурни и естетически изисквания.

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ е член на Камарата на строителите в България вписана е в Централния професионален регистър на строителя. Притежава удостоверения за изпълнение на строежи от всички групи и категории.