Site Overlay

Category: Обекти в Германия

От 1993 г. до 2007 г. с участието о под ръководството на инж. Митко Горчов съвместно с немски фирми са изградени и предадени следните обекти в Германия: