Site Overlay

Category: Технологични тръбопроводи

“МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД има богат опит в проектирането и изпълнението на технологични тръбопроводи на крупни промишлени и битови обекти.
Крупен обект за проектирани и изпълнени технологични тръбопроводи от фирмата, е Завода за багрене и печат на тъкани в гр. Елин Пелин на италианската фирма Джорджети. В този завод има следните видове технологични тръбопроводи:
пара високо налягане и конденз; различни видове обработена вода (деминерализирана, омекотена и т.н.); сгъстен въздух; нафта; природен газ.
Друг крупен обект е Завод “Либхер-Марица”, където изградихме спринклерна инсталация и противопожарни тръбопроводи.
В момента изграждаме друг крупен обект в гр. Ихтиман на италианската фирма “ЕЛЕКТРО ПЛЮС”.