Site Overlay

Category: Новини

Последни новини и интересни подробности относно фирмата

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 15.02.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на Mиг Инженеринг ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ въвПродължиПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Izidora sunset

Сравнение на цените на имоти – София и Пловдив

Огромна разлика в цените на квадрат между столицата и всички останали градове! Всяка следваща година в България, пазарите на имоти стават все по-невъзможни за предвиждане.ПродължиСравнение на цените на имоти – София и Пловдив

Честит Професионален Празник на Строителя!

Днec, нa Димитpoв дeн пpaзнyвaт apxитeĸти, пpoeĸтaнти, cтpoитeлни инжeнepи, ĸoвaчи, тexници, инжeнepи и мeтaлypзи и вcичĸи aнгaжиpaни в cтpoитeлcтвoтo. C дълбoĸи иcтopичecĸи ĸopeни y нac,ПродължиЧестит Професионален Празник на Строителя!

Izidora frontal

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

По случай наближаващата 28-годишнина на фирмата, МИГ Инженеринг реши да направи подарък на всички свои служители – СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ при покупка на апартамент в най-новия проектПродължиСПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ

Въздуховоди

Българско производство на въздухопроводи и всички видове метални изделия за Вашата вентилация. ПРОИЗВОДСТВО Купи директно от производителя – изцяло българско производство на най-ниски пазарни цени.ПродължиВъздуховоди

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – ВЕЧЕ С ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ И ПО-БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

  На 17.04.2018 “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД успешно изпълни всички дейности по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура ПродължиМИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – ВЕЧЕ С ПО-ЗДРАВОСЛОВНИ И ПО-БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Откриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008„Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР, обявява процедура заПродължиОткриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

Откриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД в качеството си на бенефициент по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.008„Добри и безопасни условия на труд“ на ОПРЧР, обявява процедура заПродължиОткриване на процедура за избор на изпълнител с публична покана

По-здравословни и по-безопасни условия на труд в МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

На 17.05.2017г “МИГ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура  № BG05M9OP001-1.008 “Добри и безопасниПродължиПо-здравословни и по-безопасни условия на труд в МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД