Грамота от Областен съвет по условия на труд – Пловдив