Site Overlay

Изберете Миг инженеринг

Декларация за целите и ценностите на компанията
Кодекс за професионална етика на строителя

Надеждност
Изпълнение в срок с доказано качество. Надежден партньор в изпълнението на Вашите инвестиционни намерения. Компанията е доказала себе си в над 30 годишната си история с многообразието на изпълнените обекти.

Зелена енергия
Компанията е изградила множество енергийни паркове и автоматизирани системи за оптимизация на разходите. МИГ Инженеринг инвестира в възобновяеми източници на енергия още от самото начало на поява на подобни технологии у нас.

Персонал Най-добрите специалисти от странта. Фирмата разполага с екипо по всички видове строителство и инсталации. Винаги се стремим да запазим тези, които имат опит и не се притесняват да се сблъскат с предизвикателства.

Стандарти
Фирмата работи по най-високи стандарти с всички необходими сертификати –  ISO 14001:2004, ISO 18001: 2007, ISO 9001 : 2008, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАБОТА СЪС СЪОРЪЖЕНИЯ С ПОВИШЕНА ОПАСНОСТ, УДОСТОВЕРЕНИЕ БСК №1, №3, №4 и др.

Качество
Качеството е наша остновна цел през годините. Дълъг срок на експоатация и гарантирани резултати. Множеството работещи обекти от всякакъв характер: промишлени, жилищни, обществени и др. сгради, доказва високо ниво на професионализъм.

Иновации
Залагаме най-новите технологии при изпълнението на нашите промишлени или жилищни сгради. Използваме съвременни методи за проучване на обектите и влагаме най-съвременни подобрители в стоителството.

Опит
Повече от 30 години строим за Вас! Компанията с дългогодишен опит, който работи за Вас. Винаги адекватна техническа и експертна консултация. Може да разчитате на нас – когато се захванем, ние влагаме себе си.

Международен опит
Фирмата изпълнява множество обекти извън страната, предимно в Германия. Същото това качество и методи на работа е пренесено в България. Компанията има готовност да посрещне най-високи стандарти на работа!