Многофамилна жилищна сграда на ул.”Братя Търневи”

Лидер в строителния бизнес

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

Жилищната сграда е на 6 етажа с магазини, офиси и подземни гаражи.

Ситуирането на обекта е съобразено с действащия застроително-регулационен план, както и с нормативните отстояния от съседни сгради и граници на поземлени имоти.

На първото ниво са разположени четири магазина за промишлени стоки със складови помещения и санитарни възли към тях, два офиса със самостоятелни санитарни възли, отделни самостоятелни входове и складово помещение към единия, четири гаража, помещение за ел.табло и помещение за колички. В сутеренното ниво са разположени девет паркоместа, седемнадесет сладови помещения към апартаментите, за които не са предвидени такива с самите тях, един склад със санитарен възел, обслужващ магазина, намиращ се над него, помещение за абонатна и машинно помещение, обслужващо асансьора, което е разположено под стълбищната клетка.

На второто, третото и четвъртото ниво на сградата са развити жилищата, като на второто ниво има пет апартамента, от които два са двустайни, два са тристайни и един четиристаен. Двустайните апартаменти имат една спалня, дневна столова с обособен кът за готвене в нея, баня и тоалетна, както и отделен санитарен възел.В тристайните апартаменти са предвидени две спални помещения, дневна столова, която е с обособен кът за готвене, баня с тоалетна и самостоятелна тоалетна. Четиристайният апартамент има предвидени три спални помещения, дневна столова с обособен кът за готвене, баня с тоалетна и самостоятелна тоалетна.

Третото и четвъртото ниво са с еднакво разпределение на апартаментите. На всеки етаж са развити по два двустайни и три тристайни апартамента. На пето ниво са разположени два тристайни апартамента, както и първите нива на два мезонета.

Сградата се отоплява централно, за което е предвидено абонатно, разположено в сутерена. Стълбищната клетка е трираменна и е развита около асансьорната шахта. За предвижването на инвалиди до асансьора е предвидена рампа. Покривната конструкция е многоскатна, изпълнена от стоманобетонна плоча, дъсчена обшивка и керемиди.

ДЕТАЙЛИ

Инвеститор: МИГ Инженеринг ЕООД
Местоположение: гр. Пловдив, ул. „Братя Търневи” 7, район „Северен”
РЗП: 2426.12 m2
Година: 2006