Многофамилна жилищна сграда на ул.”Славеевеи гори”

Лидер в строителния бизнес

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ

 

Жилищната сграда е на 9 надземни етажа с магазини и подземен етаж.

ДЕТАЙЛИ

Инвеститор: МИГ Инженеринг ЕООД
Местоположение: гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” 41
РЗП: 2,000 m2
Година: 2006