Изграждане на ВиК и Противопожарни инсталации

GET IN TOUCH

Проектиране, анализ, доставка и строителство на ВиК оборудване и системи за пожарогасене и известяване.

ВИК И ПОЖАРОГАСЕНЕ

Фирмата извършва проектиране и строителство на: инфраструктурни обекти във водния сектор, промишлено, обществено и жилищно строителство, улични ВиК мрежи, сградни ВиК инсталации, пречиствателни станции за отпадъчни води, противопожарни инсталации.

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ разполага с опит в изготвянето на прединвестиционни проучвания (ПИП) за проектиране и строителство на пречиствателни станции за отпадъчни води и ВиК мрежи, като можем да съдействаме при изработване на подробни устройствени планове (ПУП) за площадки на пречиствателни станции и довеждащата инфраструктура до тях.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Проектиране и планиране

Цялостно проектиране на необходимите външни и вътрешни връзки, както и изчисление и оптимизация на цялостната помпена и сплинкерни системи.

Оптимизация на разходите

Когато ние проектираме, доставим и построим Вашите ВиК инсталации и системи за пожарна безопасност и гасене ще получите най-добрата цена и качество. Фирмата има традиции в изграждането на сплинкерни системи и винаги търсим най-рационалното решение.

Гаранция за качество

Опита на фирмата и работата с множество от производителите на ВиК системи и оборудване за пожарогасене ни дава възможност да подбираме най-правилните продукти при изпълнение на различни видове сгради. В годините сме изградили качествен екип и работим с най-добрите продукти марки на пазара.

Оптимални срокове

МИГ Инженеринг се ползва с добро име в спазването на сроковете за изпълнение. Складовите бази на фирмата и добрата координация с различните видове доставчици са гаранция за винаги спазени срокове и доволни клиенти.

Търсите качествен строител за Вашите сградни инсталации?