Цялостен инженеринг

GET IN TOUCH

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ предлага строителство, проектиране, контрол и управление в услуга “Пълен инженеринг”, която гарантира качество и срокове до напълно завършен и годен за експлоатация обект.

Фирмата предлага на своите клиенти услугата Пълен Инженеринг при подготовката и изпълнението на строителни обекти. Услугата включва пълното проектиране – разработване на технически проект, строителство, контрол и въвеждане и експлоатация, както и оборудване с необходимото оборудване при предавана на обекта на клиента.
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ обслужва и сервизира на съответните сгради по договорен или законовед-установен срок. Компанията е отговорен изпълнител и партньор при проектиране и реализиране на поръчкови жилищни, обществени и промишлени обекти, както и  инфраструктура, телекомуникации, електроцентрали в цялостен инженеринг и консултация.
Високо качество на изпълнение на груб строеж и носещи конструкции, като фирмата разполага с богат опит в проектиране и изграждане на всички видове инсталации и довършителни работи.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПЪЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ В СТРОИТЕЛСТВОТО?

Линеен график и мениджмънт

Добрите резултати в строителството и опита от над 25 години ни дават възможност да планираме всички детайли в изпълнението на Вашите проекти. По този начин получавате реалистични срокове на изпълнение.

Оптимизация на разходите

В следствие на затворения цикъл на планиране, проучване, проектиране, анализ, строителство и качествен контрол се намаляват разходите за проектиране и изпълнение, както и се минимизират непредвидените разходи. Намаляване на времето за съгласуване и въвеждане в експлоатация също драстично намалява разходите на нашите клиенти.

Повишена ефективност

В следствие на по-горе изброените, МИГ ИНЖЕНЕРИНГ подобрява експлоатационните качества на сградите си и по този начин драстично намалява последващите разходи за собствениците. Опита ни учи, че при изпълнение на по-големи обекти оптимизациите на дребни детайли носят най-големи позитиви за нашите клиенти.

Качество

През годините МИГ ИНЖЕНЕРИНГ се стреми да подобрява качеството на изпълнените строителни обекти. Работата със затворен кръг от хора, гарантирано води до трайно подобряване на качеството, в следствие на добре разработените детайли и добри практики във всяко едно ниво на проектиране и строителство на сградите ни.

Търсите качествен строител на Вашия проект до ключ?