Изграждане на Отопление и Вентилация

GET IN TOUCH

Отопление, Вентилация и Климатизация според Вашите специфични нужди. Работа и монтаж  на различни видове системи с гарантирано качество.

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИАЛЦИЯ

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ предлага ралични решени за отопление и климатизация според спецификите на обекта. Благодарение на натрупания опит в областта на проектиране, производство и изграждане на системи за отопление, вентилация и климатизация, можем да предложим на своите клиенти отговорно решение и качество на изпълнение на всички изградени от нас системи.

Фирмата проектира и изгражда системи за отопление и вентилация за жилищни сгради, стопански сгради, бизнес сгради, търговски обекти, заведения за хранене и специализирани  промишлени и производствени сгради, здравни комплекси и други. В зависимост от Вашите нужди ще предложим климатични сплит и мулти-сплит системи, както и VRF и VRV системи при необходимост от зонови климатизации, като подобни системи осигуряват цялостно решение за отопление, охлаждане и вентилация.

ИНТЕЛИГЕНТИ РЕШЕНИЯ И МОНТАЖ

Проектиране и Анализ

Всяка проектирана и изготвена от нас система е съобразена с изчисления базирани на цялостната енергийна ефективност и нужди на сградите, без компромиси с качеството.

Оптимизация на разходите

Чрез затворен цикъл на анализ, проектиране и строителство МИГ Инженеринг гарантира качество на изпълнените обекти. Добрата работа и комуникация на отделните екипи водят до оптимизации в целия процес и до намалени експлоатационни разходи.

Разнообразни решения

Тъй като фирмата разполага с богат опит в строителството на различен вид сгради, ние сме свикнали да мислим максимално ефективно и без компромис спрямо нормативите за отопление и вентилация. В много от обектите именно този опит ни води до избор на метод и система, които са доказали своята ефективност във времето.

Срокове на изпълнение

Повечето съвременни отоплителни и вентилационни системи се нуждаят от автоматизация. Ние от МИГ Инженеринг можем да гарантираме сроковете си в следствие на множеството изпълнени от нас обекти и стремежа ни винаги да внедряваме иновативни технологии.

Търсите качествен строител за Вашето отопление и вентилация?