Site Overlay

Tag: МиГ

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

На 15.02.2021 г. бе подписан договора за безвъзмездна финансова помощ на Mиг Инженеринг ЕООД с Министерството на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ въвПродължиПодкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19