Site Overlay

Tag: Минно-обогатителен комплекс

Асарел Медет

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди, осигуряваща около 50% от националното производствоПродължиАсарел Медет