Site Overlay

Tag: обекти

Два уникални обекта завърши наскоро “МИГ Инженеринг”

В строителството: Качеството ще издърпа пазарната крива нагоре Два уникални обекта завърши наскоро “МИГ Инженеринг” Магдалена ТАНЕВА Два уникални обекта: Инсталация за екстракция и електролизаПродължиДва уникални обекта завърши наскоро “МИГ Инженеринг”

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2010г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Таблица с изпълнените строителни обекти на “МИГ Инженеринг” от 2010 година Година № по ред Наименования на обекти Възложители адрес за контакти Период на изпълнениеПродължиСТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2010г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2009г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител  и адрес за контакти Период на изпълнение на договора %-но  участие на фирмата Място на строителството 2009ПродължиСТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2009г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2008г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител  и адрес за контакти Период на изпълнение на договора %-но  участие на фирмата Място на строителството 2008ПродължиСТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2008г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2007г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител  и адрес за контакти Период на изпълнение на договора %-но  участие на фирмата Място на строителството 2007ПродължиСТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2007г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2005г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител  и адрес за контакти Период на изпълнение на договора %-но  участие на фирмата Място на строителството  ПродължиСТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2005г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД