Site Overlay

Tag: офиси

Офис сграда в неокласически стил се издига на бул. “6 септември” в Пловдив

Фасадата е решена симетрично, като средните три оси са в еркер, а по вертикала е членена от малки корнизи. Голям завършващ корниз отделя композиционно офисПродължиОфис сграда в неокласически стил се издига на бул. “6 септември” в Пловдив