Арматуристи

Лидер в строителния бизнес

 Дейност и отговорности:

  • Разчитане на арматурни планове;
  • Участие в заготовка на армировка;
  • Монтаж на място;
  • Бетониране.

Основни изисквания:

  • Сръчност, бързина и прецизност;
  • Образование – Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “СТРОИТЕЛ”, специалност: Армировка и бетон – се счита за предимство;
  • Опит на подобна позиция;
  • Желание за професионално усъвършенстване и развитие.

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Строителство
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Пълно работно време
Education:
Квалификация
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?