Електромонтажник – електротехник

Лидер в строителния бизнес

 Дейност и отговорности:

  • Дейност в областта на електроизграждането и електрообзавеждането;
  • Изпълнение на окабеляване, кабелни трасета, изграждане на вътрешни електроинсталации, монтаж на осветителни тела,ключове, контакти, подвързване на машини и съоръжения;
  • Изпълнение на заземителни и мълниеводни инсталации;
  • Изпълнение на електро табла – монтаж и подвързване;

Основни изисквания:

  • Познания за електрически инсталации – ниско и средно напрежение;
  • Познания за слаботокови инсталации;
  • Образование – техническо /електротехника, електроника, телекомуникации, автоматика/;
  • Опит на подобна позиция – не е задължителен;
  • Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
  • Възможност за работа на открито, по строителни обекти.

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Строителство
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Пълно работно време
Education:
Техническо образование
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?