Помощник ел.монтажник-ел.техник

Основна дейност и отговорности:

  • Дейност в областта на електроизграждането и електрообзавеждането:
    – Изпълнение на окабеляване, кабелни трасета, изграждане на вътрешни електроинсталации, монтаж на осветителни тела,ключове, контакти, подвързване на машини и съоръжения;
    – Изпълнение на заземителни и мълниеводни инсталации;
    – Изпълнение на електро табла – монтаж и подвързване;

Изисквания към кандидата

  •  Готовност за работа в екип;
  • Желание за работа и интерес в областта на електроизграждането и електрообзавеждането;
  • Възможност за работа на открито, по строителни обекти. – Умения за работа с електрически инструменти.
Departament:
Помощник ел.монтажник-ел.техник
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Електро техник
Education:
Compensation: