Специалист ПТО

Лидер в строителния бизнес

 Дейност и отговорности:

 • Изготвяне оферти по конкретни проектни задания – количествени сметки и чертежи;
 • Изготвяне спецификации и количества на видовете СМР по чертеж;
 • Изготвяне на линейни графици и технически предложения включващи стратегия за изпълнение, технология и начин на изпълнение на обектите.

Основни изисквания:

 • Диплома за висше или средно техническо образование – строителен инженер/ строителен техник;
 • Опит на подобна позиция – минимум 2 години;
 • Отлично познаване на действащата нормативна база в областта на строителството, Отлично познаване на ЗУТ, както и всички строителни наредби и книжа;
 • Отлична компютърна грамотност – MS Office, AutoCad, Building Manager;
 • Опит в подготовката на тръжна документация – технически предложения, линейни графици и анализи на единични цени;
 • Отлични познания при разчитането на строителна и проектна документация;
 • Много добри комуникационни и организационни умения, силна мотивация, инициативност, умения за работа в екип;
 • Носене на отговорност за спазване на крайни срокове, прецизност и ефективност на работата, правилна ориентация и преценка на време и приоритети при работа в динамична среда;
 • Познаване на условията на FIDIC – предимство.

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Офертен отдел
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Пълно работно време
Education:
Висше или средно техническо образование
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?