Технически ръководител Електроинсталации

Лидер в строителния бизнес

 Дейност и отговорности:

 • Ръководене на екипи и обекти в сферата на електроинсталациите;
 • Организиране и контрол на изпълнението на поетите ангажименти.

Основни изисквания:

 • Познания за електрически инсталации – ниско и средно напрежение;
 • Познания за слаботокови инсталации;
 • Образование – техническо /електротехника, електроника, телекомуникации, автоматика/;
 • Опит на подобна позиция – минимум 2 години;
 • Опит в изграждането и ръководенето на екип при монтаж на електроинсталации;
 • Умения за работа в екип, отговорност, технически умения и сръчност;
 • Умения за вземане на самостоятелни решения;
 • Желание за професионално усъвършенстване и развитие;
 • Познаване на нормативната база, стандарти и изисквания за изготвяне на технически проекти;
 • Шофьорска книжка

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Отдел Електро
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Пълно работно време
Education:
Техническо образование
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?