Юрист

Лидер в строителния бизнес

Дейност и отговорности:

 • Проучване и подбор на тръжни документи от АОП и други възложители;
 • Разучаване на закупени тръжни книжа, изготвяне на технически документи, частична координация на информацията от дирекции “Строителство”, “Инсталации”, “Счетоводство”, специалист “Безопасност и здраве” и “Личен състав”;
 • Окомплектоване на оферти, предаване, присъствие на отваряне на офертите;
 • Препращане на въпроси към Възложител, юристи и контролни институции
 • Отговаря за проучване и подбор на търгове и тръжни документи;
 • Носи отговорност за правилното подреждане на постъпилите документи от други дирекции и отговорници;
 • Съвместно с ръководител отдел “ТИО” изготвя и окомплектова офертните документи, извън т.2;
 • Отговаря за съхранениетио и реда на документите по тръжните процедури;
 • Длъжността е пряко подчинена на Ръководител ТИО;
 • При изпълнение на функционалните си задължения поддържа организационни връзки с всички отдели и дирекции по предаване на част от тръжните документи и получаване на необходимите оригинали за прилагане в офертните предложения.

Основни изисквания:

 • Познаване:
  – Закона за обществени поръчки;
  – Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки;
  – Изискванията и реда за работа и архивиране на документите.
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Желание за професионално усъвършенстване и развитие.

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Офертен отдел
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Половин работен ден
Education:
Висше образование
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?