Oператор кулокран

Лидер в строителния бизнес
Свържете се с нас

 Дейност и отговорности:

  • Извършване манипулации с крана;
  • Работа с всички видове съоръжения и всички конструкции и мощности кранове, включително и с допълнително монтирани захвати;
  • Осъществяване общ преглед и проверка на всички механизми на крана в началото на всяка смяна;
  • Участие в разконсервирането, монтажа, настройката и пускането в експлоатация на нови машини и съоръжения и работа с тях.

Основни изисквания:

  • Правоспособност – “Кранист” – фирмата дава възможност за придобиване на необходимата квалификация при преминаване на обучителен курс;
  • Образование – средно;
  • Опит на подобна позиция – предимство;
  • Умения за работа в екип, отговорност и сериозно отношение към работата.

Ако считате, че отговаряте на гореописаните условия, моля изпратете актуална снимка и подробна автобиография. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност!

Departament:
Механизация и автотранспорт
Project Location(s):
гр. Пловдив
Job Type:
Пълно работно време
Education:
Средно образование
Compensation:
съобразено с пазара и отговорностите за длъжността

Търсите надежден строител на Вашия нов проект?