М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Многофамилна жилищна сграда на ул. Данаил Николаев

Сградата е разположена в урегулиран поземлен имот, непосредствено на уличната регулация, на калкан към страничните регулациии на 8м от дъното на имота. Осигурен е проход към двора.

Проектът предвижда изграждането на монолитна шест етажна жилищна сграда с подземен етаж- сутерен, 6 надземни етажа – партер, 5 жилищни етажа, като 5-тия етаж е в по-голямата си част мансарден, а 6 етаж е с ограничена площ и плосък покрив. Предвидени са необходимите топлозиолации, съгласно част енергийна ефективност.

В сутерена са разположени изби за всички апартаменти, машинно помещение за хидравличен асансьор, помещение за ВиК и склад към магазин; в партера – главен вход към жилищната сграда, проход, 3бр. магазини за промишлени стоки с подход откъм улицата, 3бр. гаражи с подход от двора и 9бр. паркоместа в двора и прохода. На всеки жилищен етаж са предвидени по 3 бр. апартаменти – 1 двустаен и 2 тристайни. На 5 етаж са 2 тристайни апартамента, а на 6 етаж – 1 двустаен. Еркерите откъм улицата са на 3.20 от терена.

Фасадата е изпълнена от фирмена мазилка върху топлозиолационен слой, облицовка с текстолит, цокъл – камък и покритие на покрива, по детайли на производителя на покривните материали.

Застроена площ: 225.92кв.м

Разгъната застроена площ: 1517.88кв.м

Строителна фирма Божидар Игнатов
  0878-871-878
МИГ Инженеринг ЕООД 032/ 625 – 400
4000, Пловдив, ул. Христо Г. Данов 22 032/ 625 – 455
Управител: Митко Горчов 0878-958-856

Допълнителна Информация

Изберете етаж