М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Услуги

ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ  на Промишлени, Жилищни и Обществени сгради от “МИГ Инженеринг” ЕООД с дългогодишен професионален опит в планирането и цялостното изграждане сгради и съоражения, както и в допълнителни дейности – автоматизации, производства и изпълнение на различни видове строително-монтажни работи до въвеждане в експлоатация и околна среда. Компанията инвестира в собствени проекти, в които залагаме на високо качество и опит за постигане на оптимални резултати. Добрата строителна практика се постига благодарение на опитен екип, иновативни технологии, сътрудничество с партньори със сходни високи критерии за качество.

Компанията разполага със собствена механизация, логистика, транспортни, производствени и заготвителни бази. Осигуряваме пълен цикъл от необходимите процеси за реализация на всички видове строителство съгласно сертифицирани стандарти.

МИГ Инженеринг осигурява:

Строителство на промишлени сгради

МИГ Инженеринг има богат опит в строителство на промишлени /...

Жилищно строителство

Над 30 години опит в строителството на домове! Това ни...

Строителство на бизнес и офис сгради

Сградите, които сме построили за нашите клиенти, които да представят...

Електроцентрали и зелена енегия

Компанията реализира множество електрически централи. МИГ Инженеринг инвестира в зелена...

Инфраструктурни проекти

Реализираме различни видове проекти за присъединяване към електро дружество и...

Реконструкция и саниране

Компанията е реализирала множество проекти за реконструкция и модернизация на...

Ние извършваме пълен инженеринг:

  • Консултиране в областта на строителство и автоматизация – ще предвидим всички аспекти при изготвянето на детайлен проект, който да отговаря на Вашите очаквания. МИГ Инженеринг ще оптимизира и подобри качествта на сградата на база повече от 30 години опит и множеството успешно реализирани проекти.
  • Пред проектно проучване и анализ – една от най-важните фази за реализиране на инвестиционно намерение и предвиждане на всички разходи остават изходните данни. Всяка стъпка, засягаща Вашата инвестиция ще бъде проверена и анализирана предварително.
  • Изготвяне на идейни и технически проекти (част Архитектура, част Конструкции, част Ел, част ВиК, част Технология и всички други специалности свързани с околна среда и въвеждане в експлоатация съгласно действащите разпоредби.  Представяме различни варианти и насоики, за да осигурим оптимален резултат за нашите клиенти.
  • Гаранционна и следгаранционна поддръжка – компанията осигурява необходимите гаранции на изпълнените от нас проекти, като се стараем да осигурим максимална експлоатация и грижа, както за жилищното ни строителство, така и за промишлените ни обекти.
  • Международен опит  – компанията е изпълнила множество проекти в Германия, като нашите служители са натрупали опит и залагат същите високи стандарти в българските ни обекти. Гордеем се с постигнатите резултати и приложените решения, които носят на нашите клиенти спокойствие и сигурност.
  • Строителство  – изградили сме множество промишлени, жилищни и обществени сгради, като винаги се стремим да залагаме на най-модерните материали и решения. Съчетаваме традиционните строителни норми и изпълняваме дейтали, които да осигурят устойчивост на построените от нас сгради и съоражения.
  • Съгласуване на инвестиционните проекти с необходимите институции от стартиране на проучване и проектиране, през откриване на строителна площадка и всякакъв вид актуване до въвеждане на обекта в експлоатация и завършен до ключ.
Свържете се с нас

+359 32 625 400

Пишете ни

office@migengineering.bg