М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2006г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител 

и адрес за контакти

Период на изпълнение на договора %-но 

участие на фирмата

Място на строителството
2006
1 Предприятие за производство на колбаси от червено месо – квартал Прослав Идеа България АД –         032/ 606 404                              Кр. Бахчевански АС, ЕЛ,ОВ, ВК – 2006 – 2007 г. – 14 месеца 100 % Главен Изпълнител Пловдив
2 Жил. Сгради № 2 и № 3 Марица Гардънс Марица Гардънс ЕАД тел. 949 000 АС, ЕЛ, ОВ, ВК – 2006-2007 година – 8  месеца блок 2 и 12 месеца блок 3 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Ягодово
3 Кооперация град София – груб строеж, ОВК и В и К АСЖ Инженеринг – Къртев – 0889І315 301 АС, ОВ, ВиК – 2006-2007 година – 16 месеца Главен Изпълните – 72 % София
4 Хотел Велинград – груб строеж, ОВК, Ел и В и К АСЖ Инженеринг – Къртев – 0889І315 301 АС, ОВ, Ел и ВиК – 2006-2007 година – 9 месеца Главен изпълнител – 68 % Велинград
5 Централен склад на Кауфланд село Стряма Сиенит инвест – 032/600 181 2006-2007година – 6 месеца – ОВК Подизпълнител – 11 % Пловдив, Стряма

Допълнителна Информация

Изберете етаж