М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2007г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител 

и адрес за контакти

Период на изпълнение на договора %-но 

участие на фирмата

Място на строителството
2007
1 Логистичен център Фреш лоджик – ограда и канал Фреш Лоджик – Жеков 0888/764988 АС – 2007 година – 5 месеца груб строеж 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Радиново
2 Подземни гаражи София – Цариградско шосе ГБС София – Димитров – 0888І469 711 ЕЛ, ОВК, ВК – 2007-– 4 месеца Подизпълнител – 18 % София
3 Жилищна кооперация улица Бистрица Пловдив Неделчева – 95 24 65 АС – 2007 година – 8 месеца груб строеж Главен Изпълнител – 55 % Пловдив
4 Централен склад на Кауфланд село Стряма Сиенит инвест – 032/600 181 2006-2007година – 6 месеца – ОВК Подизпълнител – 11 % Пловдив, Стряма
5 ЦДГ Елица и НУ – Бенковски Сенсор Д ООД – София , тел. : № 032 / 600 181 2007 година – 1 месеца – ОВК Подизпълнител – 19 % Пловдив, Бенковски
6 Направа на оградни пана за ГКПП К Андреево Братя Василеви ООД тел – 02 / 944 32 03 2007 година – 4 месеца – ОВК 100 % Главен Изпълнител ГКПП К Андреево
7 Жилищна сграда квартал Беломорски Владов – 0888/625 262 2006 – 2007 година 8 месеца АС и В иК 100 % Главен Изпълнител Пловдив
8 Производствено хале и офисна част Буллифт Румен Петров – 0899/850 700 2006 – 2007 година 8 месеца АС груб строеж и панели 100 % Главен Изпълнител Пловдив
9 Мотел Пещера – град Пещера Пещера турист АД – 0350/23 43 2007 – 08 година – цялостно изпълнение 100 % Главен Изпълнител Пещера
10 Поделение Асеновград – ремонтни дейности Министерство на отбраната 2006 – 2007 година, АС и ОВК част – газова инсталация и преустройство на помещения 100 % Главен Изпълнител Асеновград
11 Офиссграда ул. Шести Септември град Пловдив НВС КОМЕРС ЕООД – груб строеж 2007 година груб строеж Главен изпълнител – 61 % Пловдив
12 Търговско технически център Александрис Инженеринг – Кукленско шосе 28 Пловдив навес за складова площ с горно осветление, метална конструкция Александрис инженеринг” ЕООД – Пловдив 0888811445 Р. Иванов Цялостно изпълнение до въвеждане в експлоатация 2007 – 3 месеца 100 % Главен Изпълнител Пловдив
13 Ремонт и реконструкция на сграда котелно в  рехабилитационен център за трудно виждащи НЦРС Пловдив 0886 100 082 Изпълнение на строителство, Електро, В и К и ОВК, без технологично оборудване 2007-2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив
14 Ремонтни дейности Район Южен – клуб ул. Калпакчиев Община Пловдив, район Южен 032 67 73 50 Чолаков Довършителни стр. Дейности, електро и В и К инсталации 2007 100 % Главен Изпълнител Пловдив
15 Хотелски комплекс за временно настаняване село Равногор, общ. Брацигово Михаил Агопов – 0878 / 878 808 Цялостно изпълнение на пълен инженеринг на обекта 2007-2008 100 % Главен Изпълнител Брацигово, Равногор
16 Завод за преработка на отпадъци – Шишманци Консорциум Екологичен завод ДЗЗД 0889 235 980 – Гидиков Изпълнение на ОВК инсталации 2007-2009 Подизпълнител – 11 % Пловдив, Шишманци
17 Жилищна кооперация на ул. Череша блок 1,2, 3, 4, 5 и 6 – Пловдив Миг Инженеринг ЕООД 

032 / 625 400

Изпълнение до въвеждане в експлоатация 2007-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
18 Производствен двуетажен корпус на Роза Импекс – Ягодово Роза Импекс АД 03104/23 32 – Илия Чанков Изпълнение до въвеждане в експлоатация по части АС, Ел, В и К и ОВК, без дограма и техн. Оборудване 2004-2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Ягодово
19 Производствен корпус на ФИНТЕХМАШ Пловдив – части АС, Електро и ОВК – уникални инсталации за извеждане на вредности от заваръчни агрегати проектиране и изпълнение ФинТехМаш – Досев – 032 69 37 23, 0888/870 317 Ремонт на помещения металообработваща промишленост, с пълен инженеринг по изискванията на ЕС за нормална работна среда 2007-2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив
20 Месокомбинат Карлово АД – реконструкция на старо зърно хранилище с фасада от ЛТ ламарина, вътрешно разделяне с термопанели и монолитни конструкции Илиев – 0889 430 140 – директор Части АС, ОВК и В и К 2007-2008 100 % Главен Изпълнител Карлово
21 Жил. Сгради № 4 и № 5 Марица Гардънс Марица Гардънс ЕАД тел. 949 000 АС,ЕЛ,ОВ, ВК – 2007-2008 година – 8 месеца блок 5-10 месеца блок 4 100 % Главен Изпълнител Пловдив
22 Жил. Сгради № 12,13 и № 14 Марица Гардънс Марица Гардънс ЕАД тел. 949 000 АС,ЕЛ,ОВ, ВК – 2008-2009 година – 12 месеца блок 12, 14 месеца блок 13, до 18 месеца блок 14, завършен груб строеж на 12 и13 и 50 % на блок 14 100 % Главен Изпълнител Пловдив
23 Логистичен център Фреш Лоджик – с. Радиново – уникална конструкция изпълнявана за първи път на Балканите, два хладилника за съхранение на продукти при температурен режим с битово обслужващите помещения към тях Д. Димитров – 0885 566 755 Ас, Ел, В и К и ОВК, без технологичен монтаж на стелажна конструкция и термопанели. Главен изпълнител на обект с австрийски монтажни групи 2007-2009 Главен Изпълнител – 88 % Пловдив, Радиново
24 Печатница и складова дейност – Район Южен Пловдив АВЕ принт ЕООД Паева 0887 447 335 Цялостно изпълнение до пуск 2007-2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив
25 Преустройство на халета и бояджийни Хеброс Бус Пловдив Хеброс бус АД тел 032 65 78 11 /факс: 65 78 12 ОВК инсталации – вентилация и отопление 2007 100 % Главен Изпълнител Пловдив
26 Комплекс за сезонно настаняване Роял Сън Слънчев бряг Галакси пропърти груп тел.: +359 897 555 555 Цялостно изпълнение на ОВК инсталация и въвеждане в експлоатация 2007-2008 Подизпълнител – 14 % Слънчев бряг
27 Цех за високо алкохолни напитки Пещера – демонтаж и преместване на стари метални халета с нов монтаж, разрушаване на част от банята на град Пещера и направа на настилки и фундаментни плочи за резервоари за концентрат и суровини Винпром Пещера АД Н. Димитров – 0899 99 71 63 Частично изпълнение на първи етап от обекта – части АС, Електро, В и К и ОВК. 2006-2008 100 % Главен Изпълнител Пещера
28 Училище село Рогош – 

ПЪРВИ ЕТАП – една училищна сграда

И

ВТОРИ ЕТАП училищна сграда и физкултурен салон

Община Марица, Пловдив Иванова – 0887 948 719 Предаден първи етап, довършва се втори етап – цялостно изпълнение до въвеждане в експлоатация 2007-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Рогош
29 Хотелска база за селски туризъм Брестовица Интерсана АД– към Винарна Тодоров телефон:02/ 869 5180 факс: 02/869 5191 GSM: 0897 853 977
office@todoroff-wines.com
2006-2007 година – 10 месеца – части Електро и ОВК инсталации – въведен в експлоатация Подизпълнител – 30 % Пловдив, Брестовица

Допълнителна Информация

Изберете етаж