М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2008г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител 

и адрес за контакти

Период на изпълнение на договора %-но 

участие на фирмата

Място на строителството
2008
1 Централна база на Кауфланд България – с. Стряма – ОВК инсталации с проектиране по изискванията на немските стандарти Сиенит ООД тел. + 359 32 600 160 факс + 359 32 682 046 е-mail: mail@sienit.com Въведен в експлоатация 2002-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив, 

Стряма

2 Предприятие за монтаж на стоматологична техника Пловдив – АС,Ел и В иК БГ Лайт Телефон: 

032/ 64 40 89; 64 19 13
email: sales@bglight.com

Частично изпълнение, пред пуск 2007-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
3 Цех за пастьоризация с. Костиево – за хранителната промишленост по европейски стандарт Белла България Телефон: (032) 606 303 Факс: (032) 606 444 Ел. поща: office@bella.bg Реконструкция на стара монолитна сграда с нови стени термопанели,части АС, Ел, В иК и ОВК 2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив, 

Костиево

4 СКЛАД ЗА ОБУВКИ С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ В УПИ ХХХІХ – 561– район Южен Пловдив ЮКСЕЛ ЕМИН ИСМАИЛ ДЖИАНИНИ ” ЕООД 0888 619 017 Монолитна офис част с метално хале от термопанели 2007-2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив
5 Производствени помещения за пасти за кожени и обувни изделия Дан супер лустро Дан супер лустро – Бенковски 0896 650 592 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация. 2008 100 % Главен Изпълнител Пловдив, 

Бенковски

6 Жилищна сграда с магазини, кафе аператив, офис и подземен паркинг в УПИ VI-5043, търговска и промишлена дейност и КОО – град Хисар, област Пловдив Паспалски строй ООД 0887 971 700 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация. Изпълнен груб строеж, започват довършителни дейности и инсталации. 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Хисаря
7 Ваканционна сграда „А” , квартал 87, УПИ ХХ-4042 град Хисар „ЯНУС ИН” ЕООД 0878 111 999 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация – изпълнен частично – 80 % груб строеж. Очаква се договор за корпус „В” 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Хисаря
8 Жилищна сграда в ПИ 989, квартал 30 по плана на град Хисар, област Пловдив ЕВРО М ТРЕ Й ДИНГ ЕООД 

032 – 63 15 36

Груб строеж с покрив, очаква се анекс за довършителни работи и инсталации 2008-2009 Главен изпълнител – 50 % Хисаря
9 Преустройство на съществуваща масивна жилищна сграда в офис, ново едноетажно допълващо застрояване за гараж – УПИ IV – по плана на ЦГЧ Пловдив Митко Иванов Горчов 

0878 958  856

Цялостно изпълнение, предстои въвеждане в експлоатация 2007-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
10 Авторемонтна работилница с бензиностанция град Пловдив район Южен МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 032/ 625 400 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация. На етап акт 15 – 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
11 Хотелски комплекс Игъл, местност Патралица, село Равногор, община Брацигово ЕТ Михаил Добрев – Игъл – Пловдив” 0888 903 990 Груб строеж тяло В и тяло С, В и К част, очакван пуск през 2009 година месец Септември 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Брацигово, 

Равногор

12 Заготвителна и складова база село Цалапица МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 032 625 400 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация на ремонт и реконструкция на съществуващи халета на ТКЗС Цалапица. 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив, 

Цалапица

13 Жилищна кооперация на улица Г. Измерлиев Пловдив, р-н Централен МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 032 625 400 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация. 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
14 МОЛ град ПЛОВДИВ ЮНИТЕРМАК ИНЖЕНЕРИНГ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ0895 617 949 Вулкан Изпълнение на част ОВК и всички тръбни разводки на обекта – В и К, ОВК и пожарогасене, при доставка на материали от Възложителя- сумата е за монтажни дейности 2008-2009 Подизпълнител – 14 % Пловдив
15 Цех за производство на вентилатори със складова база и адм. Част – УПИ 067007 – 

Царацово

„ХЕРИКС” ООД – Чавдар Мандраджиев – 0888 243 066 Изпълнение на груб строеж с ограда и вертикална планировка, на втори етап договор за предаване до въвеждане в експлоатация 2008-2009 Главен изпълнител – 53 % Пловдив, 

Царацово

16 ЖСК Севастопол – район Централен Пловдив МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 032 625 400 Цялостно изпълнение до акт 16 и въвеждане в експлоатация. 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
17 Складова база с административно битова част – град София – Суходол ЕТ Металик Tel: + 359 (32) 96 01 55
Fax: + 359 (32) 96 01 40 

ТОП ДРИНКС ООД

Изпълнение на ОВК инсталация – отопление, вентилация и климатизация 2008 Подизпълнител – 43 % София
18 Централна база на Кауфланд България – с. Стряма – ОВК инсталации хале Н Сиенит ООД тел. + 359 32 600 160 факс + 359 32 682 046 е-mail: mail@sienit.com Пред въвеждане в експлоатация 2008-2009 Подизпълнител – 21 % Пловдив, 

Стряма

19 Изработка на преместваеми офис фургони Водоснабдяване и канализация ЕООД Пловдив телефон: 605 691  факс: 626 403 Изработка на офис фургони за нуждите на В и К Пловдив 2008-2009 100 % Главен Изпълнител Пловдив
 

20

Сграда с магазин за промишлени стоки и офиси в УПИ II – 290, обществено обслужване, квартал 47 по плана на град Пловдив-Капана „Конкорд КМ” ООД 

Пловдив тел.: 032/64-25-51, 63-12-46, 63-23-16, факс032/63-23-16
e-mail: elbo@plovdiv.techno-link.com

ОВК част – пълен инженеринг на климатична инсталация 2008-2009 Подизпълнител – 16 % „Пловдив

Допълнителна Информация

Изберете етаж