М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2010г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Таблица с изпълнените строителни обекти на “МИГ Инженеринг” от 2010 година

Година № по ред

Наименования
на обекти

Възложители адрес за контакти

Период на изпълнение на договора


процентно
участие на фирмата

Място на строителството

2010

 

 

 

 

 

1

КООПЕРАЦИЯ НА УЛИЦА ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДО ИЗДАВАНЕ С АКТ ОБР. 16

100 % Главен Изпълнител

Пловдив

2

КООПЕРАЦИЯ НА УЛИЦА БРОД

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДО ИЗДАВАНЕ С АКТ ОБР. 16

100 % Главен Изпълнител

Пловдив

3

ХЕРМЕС ПАРК СОФИЯ – ЕЛЕКТРО МОНТАЖИ САМО ТРУД

КАРФУР БЪЛГАРИЯ АД

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ – МОНТАЖИ – 3 МЕСЕЦА 2010 ГОДИНА

Подизпълнител – 6 %

София

4

АСАРЕЛ МЕДЕТ 2 ЕТАП – “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗЛУЖВАНЕ /МБИ/ – SX-EW”, ПОДОБЕКТИ: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НАД КОТА +0,00 ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЕКСТРАКЦИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОЛИЗА, ОТДЕЛЕНИЕ БУФЕРНО СТОПАНСТВО, ПОДСТАНЦИЯ С ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ И ОПЕРАТОРСКИ ПУНКТ, ЧАСТ: ”СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”, ”ГЕОДЕЗИЧЕСКА- ГЕНПЛАН И ВП”, ”АРХИТЕКТУРНА”, ”ОВК”, ”ВиК,ХТС”, ”ТЕХНОЛОГИЧНА”, “АВТОМАТИЗАЦИЯ”, “АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА” И “ПБЗ”

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД – инж. Тасмов – 0885/310 705

ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА ПО ЗАДАДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

100 % Главен Изпълнител

АСАРЕЛ МЕДЕТ, Панагюрище

5

АСАРЕЛ МЕДЕТ – ІІІ-ти етап от изпълнението на строеж: „Изграждане на нова циклично-поточна технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник «Асарел» до «Западно насипище» с производителност 5000 тона/час”строителството на

Подобект-І: „СМР, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на съоръжение „Полумобилен трошачен корпус” и Подобект-ІІ: „Изграждане система от транспортьори” задача: „Монтаж ел.оборудване, пусково-наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация на системата от транспортьори”

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД – инж. Тасмов – 0885/310 705

ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА ПО ЗАДАДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

100 % Главен Изпълнител

АСАРЕЛ МЕДЕТ, Панагюрище

 

2010

 

 

 

 

 

1

КООПЕРАЦИЯ НА УЛИЦА ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДО ИЗДАВАНЕ С АКТ ОБР. 16

100 % Главен Изпълнител

Пловдив

2

КООПЕРАЦИЯ НА УЛИЦА БРОД

МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

ДО ИЗДАВАНЕ С АКТ ОБР. 16

100 % Главен Изпълнител

Пловдив

3

ХЕРМЕС ПАРК СОФИЯ – ЕЛЕКТРО МОНТАЖИ САМО ТРУД

КАРФУР БЪЛГАРИЯ АД

ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИИ – МОНТАЖИ – 3 МЕСЕЦА 2010 ГОДИНА

Подизпълнител – 6 %

София

4

АСАРЕЛ МЕДЕТ 2 ЕТАП – “РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ИЗЛУЖВАНЕ /МБИ/ – SX-EW”, ПОДОБЕКТИ: СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НАД КОТА +0,00 ЗА ОТДЕЛЕНИЕ ЕКСТРАКЦИЯ, ОТДЕЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОЛИЗА, ОТДЕЛЕНИЕ БУФЕРНО СТОПАНСТВО, ПОДСТАНЦИЯ С ТОКОИЗПРАВИТЕЛИ И ОПЕРАТОРСКИ ПУНКТ, ЧАСТ: ”СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ”, ”ГЕОДЕЗИЧЕСКА- ГЕНПЛАН И ВП”, ”АРХИТЕКТУРНА”, ”ОВК”, ”ВиК,ХТС”, ”ТЕХНОЛОГИЧНА”, “АВТОМАТИЗАЦИЯ”, “АНТИКОРОЗИОННА ЗАЩИТА” И “ПБЗ”

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД – инж. Тасмов – 0885/310 705

ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА ПО ЗАДАДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

100 % Главен Изпълнител

АСАРЕЛ МЕДЕТ, Панагюрище

5

АСАРЕЛ МЕДЕТ – ІІІ-ти етап от изпълнението на строеж: „Изграждане на нова циклично-поточна технология /ЦПТ/ за транспорт на откривка от рудник «Асарел» до «Западно насипище» с производителност 5000 тона/час”строителството на

Подобект-І: „СМР, монтаж, пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на съоръжение „Полумобилен трошачен корпус” и Подобект-ІІ: „Изграждане система от транспортьори” задача: „Монтаж ел.оборудване, пусково-наладъчни дейности и въвеждане в експлоатация на системата от транспортьори”

АСАРЕЛ МЕДЕТ АД – инж. Тасмов – 0885/310 705

ЦЯЛОСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕТАПА ПО ЗАДАДЕНИ ВИДОВЕ И КОЛИЧЕСТВА СМР ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПО ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ

100 % Главен Изпълнител

АСАРЕЛ МЕДЕТ, Панагюрище

 

 

 

Допълнителна Информация

Изберете етаж