М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

СТРОИТЕЛСТВО, ИЗПЪЛНЕНО ПРЕЗ 2005г. ОТ „МИГ ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД

Година № по ред Наименование на обекта Възложител 

и адрес за контакти

Период на изпълнение на договора %-но 

участие на фирмата

Място на строителството
 

2005

1 Цялостно изграждане на кооперация на улица Бр. Търневи Миг Инженеринг ЕООД 032/ 625 400 АС, ЕЛ, ОВ, ВК – 2004-2006 г. – 18 мес. 100 % Главен Изпълнител Пловдив
2 Магазин за авточасти град Пловдив район Северен Иван Иванов 0888/535 780 АС, ЕЛ, ОВ, ВК – 2005-2006 година – 8 месеца 100 % Главен Изпълнител Пловдив
3 Роза Импекс – нова сграда и пристройка – село Ягодово Роза Импекс АД 03104/23 32 – Илия Чанков АС, ЕЛ, ОВ, ВК – 2005-2006 година – 8 месеца 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Ягодово
4 Роза Импекс – цех за оксиди – село Ягодово Роза Импекс АД 03104/23 32 – Илия Чанков АС, ЕЛ, ОВ, ВК – 2006 година –11 месеца 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Ягодово
5 Централен склад на Кауфланд село Стряма Сиенит инвест – 032/600 181 2005-2006 година – 3 месеца – ОВК, В и К и Електро 100 % Главен Изпълнител Пловдив, Стряма

Допълнителна Информация

Изберете етаж