М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Преустройство на масивна жилищна сграда в 2 офиса и 2 жилища, преустройство на паянтова сграда в офис, гр. Пловдив, ул. Св. Климент 25

Фасада на годината 2008

Категория “Възстановително строителство”

Втора награда

Проектант: Архитектурно студио 3Д – Проучване и проектиране, арх. Марина Томова
Изпълнител, заявител и инвеститор: МИГ Инженеринг ЕООД
Материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система с крайно покритие Силикатна мазилка

Допълнителна Информация

Изберете етаж