М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Електроцентрали и зелена енегия

Компанията реализира множество електрически централи. МИГ Инженеринг инвестира в зелена енергия и в собствени източници за добив на електричество.

Свържете се с нас

+359 32 625 400

Пишете ни

office@migengineering.bg