М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Строителство на промишлени сгради

МИГ Инженеринг има богат опит в строителство на промишлени / производствени сгради.
С навлизането на нови технологи, компанията ни участва във все повече автоматизирани логистики и производства.

Сградите ни са комбиназия от функция и стил – изграждаме представителна и производствена част като халета, цехове и складове. Компанията е завършила множество иднустриални обекти, така че да гарантира висок стандарт на завършената продукция. Работим съобразно стандартите за качество, сигурност и дейностите, които следва да се извършват в даден цикъл.

Намираме най-добрите решения за Вашата конструкция и прилагаме съвременни решения, за да изградим ефективно всички елементи. Нашите специалисти ще анализират всички аспекти, които могат да засегнат Вашата логистика или производство, така че да предвидим всички натоварвания. Винаги се стремим да осигурим най-добри условия за всички служители, така че да намалим загубеното време и да създадем нужните зони за отдих.

Безопасността при изпълнението на обекти с по-специален характе е приоритет! От опит знаем, че спазването на правилата в промишлени зони е от изключително значение и сме свикнали да се съобразяваме с трудни режими и условия на работа. При разширения или реконструкции, съзнаваме отговорността за спазването на всички срокове без те да навредят на режимите на работа на съответното предприятие.

Предлагаме пълен инженеринг с всички фази на Пред проектно проучване, проектиране, съгласуване и строителство до ключ и пуск в експлоатация!

Свържете се с нас

+359 32 625 400

Пишете ни

office@migengineering.bg