М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

“Миг инженеринг” отличи три проекта за новия си офисен център в Пловдив

Седем архитектурни бюра се включиха в организирания от строителна компания “Миг инженеринг” архитектурен конкурс за модерен търговско-административен център на бул. “Христо Ботев” в Пловдив. Целта на конкурса е да се намери най-доброто обемно-пространствено, архитектурно и комуникационно решение за новата фирмена сграда с разгъната застроена площ от близо 11 000 кв.м – 8000 кв.м надземна част и 3000 кв.м подземна част. Теренът с площ 1664 кв.м е разположен между бул. “Христо Ботев” и ул. “Сергей Румянцев”, в непосредствена близост до жп ареала на Централна гара. Съгласно плановото задание на инвеститора конкурсните разработки трябва да съдържат две подземни нива за паркиране, търговска част на първо, второ и трето ниво, ресторант, кафе и помещение за фитнес на четвърто ниво и четири-пет офисни етажа.
Жури с председател арх. Стела Петрова, началник-сектор “Инвестиционни проекти” в община Пловдив, и членове – представители на САБ и КАБ, класира на първо място проекта на ЕТ “Мария Стоянова АРХ” от Пловдив – арх. Мария Стоянова, арх. Чавдар Тенев, арх. Володя Стоянов и арх. Екатерина Генева. На второ място е поставена разработката на “Д-Арк Студио” – арх. Даниела Цонкова и арх. Карили Събчев, а на трето – “Студио Динко Карамалаков” от София. С откупки са премирани проектите на “Вебер и Кайлинг” от Страсбург, Франция, с водещ архитект Виолета Христодулова, и на “АНК Студио” – Пловдив, с проектанти арх. Александър Костов и арх. Христо Гинев.
Възлагането на инвестиционното проектиране ще се извърши въз основа на допълнителни преговори с трите наградени архитектурни бюра относно технико-икономическите и финансови параметри на бъдещото застрояване, казаха от фирмата инвеститор “Миг инженеринг”.
Архитектурната идея на първопремирания проект на ЕТ “Мария Стоянова АРХ”
е създаване на композиция от ясно изразени обеми, всеки от които е носител на съответна функция. Цялата обемна структура се носи от обща за сградата П-образна рамка, която също има своето функционално предназначение. Тя е изградена от две основни антисеизмични ядра, в които преминават вътрешните вертикални комуникации, и е затворена отгоре с тясната ивица на инсталационния етаж.
В ниския обем е разположена търговската част на две нива, като на първо ниво са осигурени четири входа. Във вътрешното пространство е обособена приемна за офисната част, където е предвиден контрол на достъпа. Високото тяло съдържа основната функционална част на сградата, а именно офисите. Спазвайки изискванията за клас А, те са решени със свободна планова схема около 5-етажни галерии, отворени към централно вътрешно пространство с горно осветление.
Двата основни функционални обема в композицията са разделени пространствено от третия етаж, където са разположени рекреационните функции – кафе, ресторант и фитнес. Това ниво има особено значение за създаването на архитектурната пластика: освен че осигурява обемните пробиви на композицията чрез система от открити пространства – тераси, на него се разстила голяма част от озеленяването на парцела. Това е един междинен зелен етаж, който прозира през външното и през вътрешното атриумно пространство, създавайки приятна визия и настроение за цялата сграда.
За архитектурния образ е търсен семпъл, модерен и елегантен вид. Сградата е облечена в стъклен воал в сив, зелен и виолетов цвят, съответно за всеки от композиционните й обеми. Има осигурено 100% паркиране – подземно и надземно, с общо 101 паркоместа.
Отличеният с втора награда проект на “Д-Арк Студио”
предлага архитектурна визия с изчистена геометрия и правилни пропорции. Това, както и съчетанието от метал, керамика и стъкло подчертават деловия административен характер на сградата. В екстериора на фасадите от юг и запад активно участва и предложената система от слънчеви колектори, които в различните сезони на годината ще играят роля на “сенници”.
Авторите предлагат едно подземно паркинг ниво за 62 коли, като се предлага вариант за монтиране на подемни модули, които удвояват паркоместата. На партера са разположени представително фоайе за офис частта, експозиционно-търговска част, обвързана с кафе-бар и вътрешно озеленено пространство. Във фоайето за офисната зона има два асансьора с външна панорамна стена. В обема на търговската зона е решена еднораменна стълба, чрез която посетителите имат възможност за достъп до второ и трето търговско ниво.
Атриумното пространство нараства стъпаловидно като площ към горните нива. На второ и на трето ниво се предлага и паркиране на коли. Над трето ниво са оформени две озеленени покрив-тераси. Следват три офис етажа, разположени около вътрешното атриумно пространство. На седмо ниво е обособен ресторантски комплекс с 200 седящи места, а на осмо – стаи и апартамент за гости, разположени на галериен принцип.
Проектът на “Студио Динко Карамалаков”
класиран на трето място, предлага комплекс от два основни блока – нисък широкоплощен двуетажен обем на търговски център и висок обем на 9 етажа с офиси. В търсенето на архитектурния образ е съчетан колоритът на търговските центрове с изчистените ефирни форми, характерни за бизнес сградите. Търговският център е решен в силни цветни тонове и стъклени витрини на първо ниво. Входът му е ориентиран към своеобразния площад на кръстовището на бул. “Христо Ботев” и ул. “Сергей Румянцев”. Кулата на югозападната фасада се явява своеобразен акцент, открояващ сградата при погледи от отсрещния Младежки хълм, от въздушния мост и от булеварда в посока гарата.

Източник: http://sg.stroitelstvo.info/show.php?storyid=557263

Прочетете още