М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Новият делови център на „Миг инженеринг” в Пловдив

Семпла, модерна и елегантна визия е търсеният архитектурен образ за новия търговско-административен център на пловдивската фирма „Миг инженеринг”. За да стои леко и ефирно в околната градска среда, сградата е „облечена” в стъклен воал в сив, зелен и виолетов цвят, съответно за всеки от композиционните обеми. Архитектурната разработка е дело на колектив арх. Мария Стоянова, арх. Чавдар Тенев, арх. Володя Стоянов и арх. Екатерина Генева.

Новият делови център се намира от южната страна на бул. „Христо Ботев” в Пловдив. Архитектурната идея е създадена като композиция от ясно изразени обеми, всеки от които е носител на съответна функция.
Цялата обемна структура се носи от обща за сградата П-образна рамка, която също има своето функционално предназначение. Тя е изградена от две основни антисеизмични ядра, в които преминават вътрешните вертикални комуникации и е затворена отгоре с тясната ивица на инсталационния етаж.
В ниската част се ситуира търговската зона на две нива. Във вътрешното пространство на партера е обособена приемна с изискващия се за офиси клас „А” контрол на достъп.
Във високото тяло се разполагат офис помещения, решени като свободна планова схема на пет етажа, позволяваща различини начини на разпределянето им в процеса на експлоатация. Всички нива се намират около атриумно пространство с горно осветление.

Двата функционални обема в композицията са разделени пространствено от третия етаж. Това е междинното ниво на рекреационната зона: кафе, ресторант и фитнес. То има особено значение за създаването на архитектурната пластика, казаха от проектантския колектив. Освен че осигурява обемните пробиви на композицията чрез система от тераси, на него се разстила голяма част от озеленяването. Този зелен етаж прозира през външното и вътрешното атриумно пространство, създавайки приятна визия и настроение за цялата сграда.

Прочетете още