М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Сключен договор с Асарел Медет АД

Сключен договор с Асарел Медет АД за обект “Реконструкция и модернизация на корпус “Ситно трошене” и “Претоварен възел N1” на 14.02.2011

Четете повече скоро…

Прочетете още