М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Два уникални обекта завърши наскоро “МИГ Инженеринг”

В строителството:
Качеството ще издърпа пазарната крива нагоре
Два уникални обекта завърши наскоро “МИГ Инженеринг”

Магдалена ТАНЕВА
Два уникални обекта: Инсталация за екстракция и електролиза на катодна мед от руднични води (най-модерната в Европа) и Циклично-поточна технология за транспорт на руднична отривка в “Асарел – Медет” завърши наскоро като главен изпълнител “МИГ Инженеринг” ЕООД. Инсталацията, на стойност 40 млн. лв. е с капацитет 1500 тона годишно. За първи път от отпадъчни води у нас тя ще произвежда борсово търгувана мед.
Циклично-поточната технология за транспорт на руднична отривка пък е силно екологичен проект на стойност 100 млн. лв., с капацитет 5 000 тона/час.
Тържеството по официалното откриване на тези големи за мащабите на страната ни обекти почти съвпаднаха с двадесет и първия рожден ден на пловдивската фирма.
Какви са похватите за оцеляване в трудната за бранша година, за мениджърската отговорност и за очакванията в строителния отрасъл, разговаряме с управителя на “МИГ Инженеринг” инж. Митко Горчов.

Интервю с Митко ГОРЧОВ, управител на фирма “МИГ Инженеринг”

– Инж. Горчов, преди дни предадохте в експлоатация два уникални обекта. От къде започна всичко?
Спечелихме търг и на 1 юни 2009 г. стартирахме изграждането на инсталацията за екстракция и електролиза на катодна мед.Това е съвсем нова технология, по която от отработените вече руди се извлича чиста електролитна мед. Целият процес е напълно автоматизиран с модерно финландско оборудване от „Оутотех”. Фирмата ни започна от първа копка, спечелихме и втория търг за халето, а после и за вертикалната планировка. С монтажа на оборудването можем да кажем, че сме изпълнили 99% от целия завод.
Фирмата ни има опит в изграждането на промишлени и технологични обекти, както и в областта на енергетиката. Не по-малко сложен за изпълнение се оказа и другият обект – циклично-поточната технология за транспорт на руднична отривка. Там работихме съвместно с още две фирми – “Енемона” и “Минна компания”.

– В момента кои обекти преобладават в строителството – промишлените или жилищните?
– Не бих могъл да анализирам пазара като цяло, но от две години нашата фирма работи предимно промишлено строителство. Делът на жилищното ни строителство, спрямо общия фирмен обем е около 20%. Характерно за “МИГ Инженеринг” е, че е комплексна фирма, макар че стартирахме с инсталационна дейност. Досега сме извършили монтажа над 3 000 тона машини и съоръжения, както и на различни видове инсталации – електро, ВиК, ОВИ. В региона няма друга фирма, която може да заяви подобни обеми в този сектор.

– Кои фирми оцеляват в тази трудна пазарна ситуация – големите, средните или малките? Защо въпреки кризата се появиха много нови фирми в бранша?
– Новопоявилите се фирми са малко, но все пак ги има. Отговарям на въпроса с въпрос. Ние защо успяхме да стартираме успешно преди 21 години. Бяхме малък, маневрен, необременен с много основни средства екип от хора, готови да работят. В момента във фирмата сме 220 души, а бяхме 500. Дори и сега обаче имаме излишен персонал. Разполагаме с големи бази и много основни средства, чиито амортизационни разходи надхвърлят 50 000 лева на месец. По време на бума фирмите, които можеха да си го позволят, закупиха много машини и съоръжения, в повечето от случаите на лизинг. Тази ситуация сега още повече утежнява нещата. Затова и някои от колегите драстично свиха обемите си. Много от фирмите накупиха и парцели, с цел бъдещо строителство. И ние имаме такива. Изчаквайки по-добри времена, те блокират сериозни фирмени средства. Когато човек не премери добре хапката, която може да преглътне и надскочи себе си – става страшно. Не искам да говоря за неизплатените междуфирмени задължения и работата в “сивия” сектор, които осезаемо дърпат фирмите надолу.
Ако не бяхме осигурили работа на тези два големи обекта и ние щяхме да сме в състоянието на много други строителни фирми – извън пазара или със затихващи функции. Или може би щяхме да се ограничим само с четирите кооперации, които строим в момента, макар че те са само 20% от капацитета на фирмата.

– Качеството ли ще издърпа пазарната крива на жилищното строителство нагоре?
– Да, не количеството, а качеството ще бъде основния фактор за ръст в бранша. И премерената пазарна цена. Все още процентът печалба в отрасъла е висок и трябва да се прецезира. За да бъдем конкурентни и ние започнахме да заделяме повече средства за качествени материали. Нещо повече – ще преминем към цялостно завършване на жилищата и дори обмисляме вариант за обзавеждането им преди продажбата. Апартаментите, които ще предлагаме на бъдещите собственици ще бъдат не само с подови настилки, напълно боядисани, с оборудвана кухня и санитарен възел, в който ще има дори и душ кабина, но според предпочитанията на купувачите, по дизайнерски проект ще можем и да обзаведем бъдещият им дом.

– На какви обекти ще продължите да работите?
– Основно промишлени и чрез възлагане, но няма да стопираме и жилищното строителство. Ще продължим да строим кооперации, макар, че не това е основната ни дейност. В момента в процес на проектиране е още една жилищна сграда, чието строителство ще стартираме през тази година. Скоро започваме работа и по голям обект в “Агрия”. Очакваме да ни поканят и за реконструкцията и модернизацията на производствени цикли в КЦМ. Фирмата ни навлиза сериозно и в екологичното строителство. Предстои ни изграждането на две топлоцентрали, които ще се захранват от листна маса. Инвеститорът е българска фирма, която има намерение да изгради 10 подобни обекта. С реализацията на тези проекти ще успеем да запълним макар и не на 100% капацитета на фирмата. И няма как да не съм доволен. Времената са тежки, но ние вече двадесет и една година се борим мъжки и не само оцеляваме, но и успешно вървим напред.

Прочетете още