М И Г И Н Ж Е Н Е Р И Н Г

Кандидатура на МИГ Инженеринг за Сграда на годината 2011

Строителна фирма МИГ Инженеринг участва с два свои обекта в Националния конкурс Сграда на годината, който се провежда за юбилеен десети път. Конкурсът представя последните тенденции и най-добрите реализации в архитектурата и строителството през 2011 година.

Обект: Реконструкция и модернизация на инсталация за излужване /МБИ/ – SX-EW

 

инвеститор:
АСАРЕЛ – МЕДЕТ АД

архитект:
арх. Петър Гигов, НИПОРУДА АД

изпълнител:
МИГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

конструктор:
инж. Валентин Ангелов

адрес:
Панагюрище, комплекс “Асарел – Медет”

            Инсталацията за екстракция и електролиза се намира в непосредствена близост до съществуващата Микробиологична инсталация (МБИ). Предвиден е автомобилен двупосочен път между двете площадки.
Проектът е изцяло нов. До този момент на площадка „Асарел” не е изпълнявана подобна инсталация. Това е съвсем нова технология, по която от отработените вече руди се извлича чиста електролитна мед. Целият процес е напълно автоматизиран с модерно финландско оборудване от „Оутотех”. Инсталацията, на стойност 40 млн. лв., е с капацитет 1500 тона годишно. За първи път от отпадъчни води у нас тя ще произвежда борсово търгувана мед.
В строително отношение са обособени три корпуса: корпус „Екстракция”, корпус „Електролиза” и помещение за електрооборудване.
Корпус „Екстракция” е с осови размери 20/90m. Нулевият цикъл е съставен от различни нива и е с множество машинни фундаменти и канали. Конструкцията е изцяло стоманена, с носещи едноотворни напречни рамки. По технологично изискване сградата е предвидена за монтиране на кран с товароподемност 3,5т и отвор 19m.
Корпус „Електролиза” е с осови размери 16,5/60m и е на фуга с корпус „Екстракция”. Нулевият цикъл се състои от различни нива с множество машинни фундаменти и канали. Конструкцията на сградата е изцяло стоманена – рамкова носеща конструкция. Покрай металните колони е предвидена противопожарна тухлена стена, която излиза над нивото на покрива на двете сгради. По технологично изискване сградата е предвидена за монтиране на кран с товароподемност 2х4т.
Сградата за електрооборудване е на фуга с корпус „Електролиза”. Носещата конструкция на сградата е изпълнена монолитно, а покривът й е със стоманени столици и трислойни панели.
Всички стоманени и стоманобетонни елементи са покрити с антикорозионна защита.

 

Източник: http://buildingoftheyear.bg


Прочетете още